Projekt „Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Pakoštane“ KK.06.3.1.16.0086

Svrha prijave projekta "Uspostava mobilnog reciklažnog dvorišta u općini Pakoštane" je omogućiti svim stanovnicima Općine adekvatnu infrastrukturu za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada i smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagalište, a sve s ciljem smanjenja negativnih utjecaja na okoliš i prostor u kojem stanovnici Općine žive.

Ukupna vrijednost projekta: 167.150,00 HRK
85% ukupnog iznosa sufinancirano je sredstvima Kohezijskog fonda, a 15% sredstvima općine Pakoštane


Projekt se provodi na području općine Pakoštane, a naselja obuhvaćena projektom su Pakoštane, Drage, Vrana, Vrgada koja se nalaze u sastavu Općine. Projektom se provode sljedeće aktivnosti:
- Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta,
- Izobrazno - informativne aktivnosti,
- Upravljanje projektom,
- Promidžba i vidljivost.

Svrha i opravdanost nabave mobilnog reciklažnog dvorišta i usmjerenost općine Pakoštane je da područje Općine učini ugodnijim mjestom za život te da osigura izobrazbu kako bi se dugoročno utjecalo na jačanje svijesti zajednice. Navedeni ciljevi i mjere iskazuju potrebu za osiguranjem mobilne reciklažne jedinice kako bi se smanjio negativan utjecaj na okoliš i razina stakleničkih plinova te štetnih posljedica za sve ostale resurse poput vode, tla, zraka. Svaka općina provođenjem mjera i stvaranja učinkovitog sustava gospodarenja otpadom može napraviti velike koriste za cjelokupni ekosustav i dobrobit budućih generacija.

Ciljne skupine na koje projekt izravno utječe su svi stanovnici općine Pakoštane, škola i vrtić u kojima će biti provedene izobrazno - edukativne aktivnosti te učitelji i odgajatelji koji će raditi s djecom uključenom u projekt.

RASPORED PRIKUPLJANJA OTPADA
Mobilno reciklažno dvorište bit će dostupno svaki dan u industrijskoj zoni na lokaciji tvrtki Loši d.o.o.

Kontakt

Općina Pakoštane
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
023 381 060
www.opcina-pakostane.hr

LOŠI d.o.o.
Kraljice Jelene 31, 23211 Pakoštane
023 381 253
www.losi.hr

Preuzmite

EU fondovi
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda.
Oprativni program Konkurentnost i Kohezija 2014. - 2020.
www.strukturnifondovi.hr