Komunalnu djelatnost skupljanja i odvoza komunalnog otpada na području Općine Pakoštane i području Grada Obrovca, obavlja tvrtka LOŠI d.o.o., Kraljice Jelene 31, Pakoštane.

Gore navedena komunalna djelatnost obavlja se sukladno Ugovorima o koncesiji za obavljene komunalne djelatnosti skupljanje i odvoza komunalnog otpada na području gore navedenih općina i drugih propisa koji uređuju predmetnu djelatnost.

Odvoz komunalnog otpada vrši se organizirano, u dane i vrijeme određeno rasporedom odvoza.

Cijena komunalne usluge utvrđena je prema Troškovniku usluga koji čine sustavni dio ugovora o koncesiji za obavljanje djelatnosti – skupljanje i odvoz komunalnog otpada.